Transporter FHX

System o szerokości belki 105 mm i łańcucha 103 mm. Ogniwa łańcucha rozmieszczone są względem siebie w odległości 35,5mm.

Używany w przemyśle higienicznym z wymaganym standardem przenośników wykonanych ze stali nierdzewnej  np. do transportu butelek w tym o małej i średniej średnicy,  wiader, czy kartoników różnej szerokości od 24 do 300 mm.

Maksymalna długość transportera wynosi do 30 metrów w transporcie horyzontalnym i do 8 metrów w transporcie wertykalnym. Obciążenie produktami nie powinno przekraczać 300 kg, na przenośnik w transporcie horyzontalnym i wynosić do 80 kg w transporcie wertykalnym. Maksymalne obciążenie w transporcie horyzontalnym wynosi 20kg/produkt i w transporcie wertykalnym 15 kg/produkt. Maksymalne obciążenie 1 ogniwa wynosi 2 kg.