Transporter FM

System o szerokości belki 85 mm i łańcucha 83 mm. Ogniwa łańcucha rozmieszczone są względem siebie w odległości 33,5mm. Używany do transportu większości produktów typu butelki w tym o małej i średniej średnicy, czy kartoników różnej szerokości od 20 do 220 mm.

Maksymalna długość transportera wynosi do 30 metrów w transporcie horyzontalnym i do 8 metrów w transporcie wertykalnym. Obciążenie produktami nie powinno przekraczać 200 kg, na przenośnik w transporcie horyzontalnym i wynosić do 80 kg w transporcie wertykalnym. Maksymalne obciążenie w transporcie horyzontalnym wynosi 15kg/produkt i w transporcie wertykalnym 10 kg/produkt. W transporterach typu wedż produkt nie powinien przekraczać ciężaru 2 kg.