Transporter FK

System o szerokości belki 105 mm i łańcucha 102 mm. Ogniwa łańcucha rozmieszczone są względem siebie w odległości 38,1mm.

Używany do transportu produktów c typu butelki w ciężkich, akumulacji materiałów o dużej wadze, np. dużych łożysk, czy elementów stalowych, ciężkich wiader, akumulatorów i tym podobnych różnej szerokości od 30 do 300 mm.

Maksymalna długość transportera wynosi do 40 metrów w transporcie horyzontalnym i do 20 metrów w transporcie wertykalnym. Obciążenie produktami nie powinno przekraczać 900 kg, na przenośnik w transporcie horyzontalnym i wynosić do 200 kg w transporcie wertykalnym. Maksymalne obciążenie w transporcie horyzontalnym wynosi 35kg/produkt i w transporcie wertykalnym 15 kg/produkt. Maksymalne obciążenie 1 ogniwa wynosi 5 kg.