Transporter FB-295

System o szerokości belki 300 mm i łańcucha 295 mm. Ogniwa łańcucha rozmieszczone są względem siebie w odległości  33,5mm. Używany do transportu kartonów różnej szerokości i wielkości, do transportu wiader plastykowych, czy worków różnej wielkości, jak również owiniętych folią zgrzewek, produktów kosmetycznych czy żywności. Skala przewożonych produktów wynosi od 60 do 440 mm.

Maksymalna długość transportera wynosi do 30 metrów w transporcie horyzontalnym i do 15 metrów w transporcie wertykalnym. Obciążenie produktami nie powinno przekraczać 200 kg, na przenośnik w transporcie horyzontalnym i wynosić do 80 kg w transporcie wertykalnym. Maksymalne obciążenie w transporcie horyzontalnym wynosi 15kg/produkt. Maksymalne obciążenie 1 ogniwa wynosi 2,5 kg.