Transporter FB-175

System o szerokości belki 182 mm i łańcucha 175 mm. Ogniwa łańcucha rozmieszczone są względem siebie w odległości 33,5mm. Używany do transportu produktów typu kartony różnej szerokości od 60 do 400 mm, produktów owiniętych folią, produktów ochrony osobistej, małych i średnich wiader, przewożenia żywności, detergentów czy opakowań zbiorczych produktów delikatnych.

Maksymalna długość transportera wynosi do 30 metrów w transporcie horyzontalnym i do 15 metrów w transporcie wertykalnym. Obciążenie produktami nie powinno przekraczać 200 kg, na przenośnik w transporcie horyzontalnym i wynosić do 80 kg w transporcie wertykalnym. Maksymalne obciążenie w transporcie horyzontalnym wynosi 15kg/produkt. Maksymalne obciążenie 1 ogniwa wynosi 2,5 kg.