Transporter FB-140

System o szerokości belki 145 mm i łańcucha 140 mm. Ogniwa łańcucha rozmieszczone są względem siebie w odległości 33,5mm. Używany do transportu produktów typu kartony różnej szerokości od 60 do 280 mm, produktów owiniętych folią, produktów ochrony osobistej,  detergentów czy opakowań zbiorczych.

Maksymalna długość transportera wynosi do 30 metrów w transporcie. Obciążenie produktami nie powinno przekraczać 200 kg, na przenośnik w transporcie horyzontalnym a maksymalne obciążenie nie powinno przekraczać  15kg/produkt. Maksymalne obciążenie 1 ogniwa wynosi 2,5 kg.