Na życzenie klienta projektujemy kompletne stanowiska do pracy montażowej, ręcznego konfekcjonowania, prac warsztatowych. Nasze rozwiązania opieramy na wieloletnim doświadczeniu wyniesionym z pracy w innych zakładach, w których podejście do organizacji procesów opierało się na koncepcji „lean management”. W naszych rozwiązaniach kierujemy się ergonomią zapewniając maksymalny komfort pracy operatorom przy jednoczesnej optymalizacji toku montażu czy produkcji. Nasze rozwiązania są elastyczne i oparte na gotowych komponentach co znacznie skraca czas dostawy i projektowania jednocześnie pozwalając na elastyczne adoptowanie czy rozbudowę już istniejących rozwiązań do nowych potrzeb. Dostarczamy kompletne stanowiska na które składają się stoły, regały, mobilne wózki.
Bazując na profilach aluminiowych wykonujemy również osłony urządzeń. Nasze projektu wykonujemy z zachowanie obowiązujących przepisów bhp i europejskich standardów.