Od prostych do zaawansowanych rozwiązań. W zależności od specyfiki produktu, ilości sortowanych na bieżąco tych samych produktów i wydajności. Sortowanie produktu w oparciu o zaawansowane systemy wizyjne, czytniki 1D czy 2D.  Rozwiązania oparte na pneumatyce lub serwonapędach. Dzięki sorterom możliwe jest transportowanie różnych produktów na jednym przenośniku po czy rozdział w zależności od potrzeb co może znacznie ograniczyć koszty i lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń.