W zależności od potrzeb można zastosować Przenośniki typu „Żyrafa” – proste i niedrogie rozwiązanie łączące różne poziomy transporterów. Dzięki zastosowaniu od góry dodatkowych elementów utrzymujących produkt(np. prowadnica, miękkie rolki) umożliwia pokonywanie dużych kątów. W zależności od przeznaczenia (opadanie, wznoszenie) i wymaganego kąta stosuje się standardowe łańcuchy lub z wypustkami czy ze specjalną powierzchnią cierną. W bardziej wymagających aplikacjach stosujemy dedykowane elewatory pionowe na serwach lub pneumatyce.