Sprawdzone rozwiązania na buforowanie produktu w istniejącym ciągu transporterów. W zależności od wymagań klienta możliwość zachowania zasady FIFO (pierwsze weszło – pierwsze wyszło), buforowanie z akumulacją lub bez akumulacji produktu, wykorzystanie przestrzeni w poziomie lub w pionie.