● gotowe, wstępnie zmontowane moduły

● do prostego i szybkiego montażu w miejscu docelowym

● dokumentacja montażowa wraz z oznaczeniem komponentów

● opcjonalnie osprzęt elektryczny, pneumatyczny, itd.