● analiza możliwości automatyzacji przepływu produktu

● dobór optymalnych rozwiązań

● współpraca ze stałymi partnerami w zakresie projektowania
dedykowanych maszyn i urządzeń, systemów paletyzacji, itp.