● zaawansowane rozwiązania wewnątrzzakładowego
transportu produktu w procesie wytwarzania wraz z systemami
do akumulacji, zmiany orientacji, kaskadowania
przepływów, sortowania, elewacji, łączenia i rozdziału
przepływów, itp.

● elastyczność w zakresie doboru poddostawców dla
komponentów zewnętrznych, systemów sterowania, itp.

● systemy raportowania, wizualizacje HMI i SCADA