Przenośnik klinujący składający się z dwóch zsynchronizowanych łańcuchów skierowanych naprzeciw siebie. Dzięki klinowaniu produktu nadaje się do transportu pionowego czy poziomego w przypadku konieczności odkrycia dolnej część produktu ( chociażby w celach odczytania kodu, nadruku itp.). Poza tym gwarantuje stabilną separację produktów.